Do 6 sierpnia br. zespół rządowo-parlamentarny, który przygotowuje pakiety zmian, m.in. w ochronie zdrowia, przedstawi kalendarz działań w tym zakresie. Jak powiedział Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Michał Boni, "nie będzie wprost powrotu do ustaw, które zawetował były Prezydent Lech Kaczyński".
„Pacjent jest najważniejszy"
Jak powiedział Minister Boni, Rządowi zależy na „podniesieniu efektywności działań na rzecz pacjenta". O jakie sprawy konkretnie chodzi? Przede wszystkim o to, jak usprawnić diagnostykę oraz jak skrócić kolejki do niektórych specjalistycznych badań.
Co z propozycją dodatkowych, powszechnych ubezpieczeń?
Rząd chce też stworzyć warunki dla dodatkowych ubezpieczeń o powszechnym charakterze, tak, aby nie premiować żadnej z grup. Minister wypowiedział się również w tej sprawie, odnosząc się do propozycji reformy opieki zdrowotnej przedstawionej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Izba chce, aby zarządzaniem środkami publicznymi pochodzącymi z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogły się zajmować, oprócz funduszy publicznych, także prywatne fundusze zdrowia. Minister uznał, iż pomysł jest wart uwagi i można by go wdrożyć pilotażowo najpierw w jednym województwie, a następnie ocenić, czy warto go wprowadzać w skali całego kraju.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 2 sierpnia 2010 r.