Władze miasta podkreślają, że jest to ważny krok w kierunku odnowy całego kompleksu, gdyż ujęcie zadania w tym dokumencie pozwala na ubieganie się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zdobycie dodatkowych punktów przy jego ocenie.

Projekt o dofinansowanie tego zadania został już złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest stworzenie w budynku Juliusz obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym prezentującym dziedzictwo materialne i niematerialne ziemi górnośląskiej w formule edukatorium przyrodniczo-humanistycznego, na kanwie opowieści o działalności Juliusza Rogera.

Wraz z częścią ekspozycyjną w zmodernizowanym obiekcie wybudowana zostanie sala edukacyjno-konferencyjna.

Całkowita wartość projektu to 21 701 925,60 zł, wnioskowane dofinansowanie wyniesie 14 799 605,68 zł, a wkład własny to 6 902 319,92 zł.

Źródło: www.rybnik.eu

 [-OFERTA_HTML-]