Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 18 maja 2014 roku funkcjonują zmienione zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia. Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone takim osobom w dniu zgłoszenia.

Do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają prawo zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.), a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o tych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Podstawa prawna to art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2015 r.