Interwencja RPP w tej sprawie jest rezultatem zgłoszeń płynących od pacjentów. Już 2 maja 2013 r. Rzecznik interweniował u Prezesa NFZ.
Wówczas to Prezes NFZ wskazał, że ograniczenie przyjęć do danego oddziału szpitalnego do poszczególnych dni tygodnia stanowi nieprawidłową realizację umowy na udzielanie świadczeń.

Źródło: www.bpp.gov.pl