W odpowiedzi MZ określiło, że w skład tych uprawnień wchodzi możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących, jeśli jest to możliwe powinno udzielić się im świadczenia w dniu zgłoszenia), ponadto osoby te powinny mieć także pierwszeństwo do rejestracji. Rzecznik przypomina także, że świadczeniodawcy oraz apteki powinny w dostępny sposób informować pacjentów o przysługujących im uprawnieniach.