Według KMP personel szpitali zbyt często stosuje wobec takich pacjentów przymus bezpośredni. Brakuje też regulacji prawnych wskazujących, jak konwojować tę grupę pacjentów do innych placówek medycznych.

Autorzy raportu podają też, że personel medyczny za często stosuje wobec chorych izolację, unieruchomienie w pasach bezpieczeństwa czy podanie leków uspokajających. W ten sposób dochodzi do łamania praw pacjenta.

Według opinii lekarzy jednak czasem do takich interwencji dochodzi zbyt późno, gdy agresywny pacjent zaatakuje innego lub targnie się na własne życie.

Cały artykuł www.rp.pl