Marek Michalak wystąpił do marszałka Sejmu i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, który zakłada wprowadzenie dobrowolności szczepień ochronnych w Polsce. Trafił on na połowie lipca do Sejmu, ruch antyszczepionkowców zebrał pod nim 120 tys. podpisów. Protestują m.in. lekarze. 

Szczepienia najskuteczinej chronią przed chorobami

W swoim wystąpieniu RPD podkreśla, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Przytacza wypowiedź prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresy Jackowskowskiej, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, że należą one "do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny, ratują życie i chronią przed powikłaniami". 

Michalak zwraca też uwagę na główny argument przeciwników szczepień - odczyny, powikłania poszczepienne. 

- Najczęściej to zaczerwienienie, ból w miejscu wkłucia, gorączka czy niepokój u dziecka.  Odnosząc to do możliwych objawów oraz powikłań wybranych chorób zakaźnych - takich jak zapalenie mózgu, sepsa, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy też zapalenie mięśnia sercowego – należy stwierdzić, że ryzyka związane z  wystąpieniem u dziecka choroby zakaźnej jest wielokrotnie wyższe, niż ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) - zaznacza.

Dodaje, że ciężkie NOP, wymagające hospitalizacji "występują nieporównanie rzadziej niż powikłania chorób przed którymi chronią".

Nie szczepisz dziecka? Łamiesz jego prawa

RPD podkreśla też, że wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. 

- Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań. Szczepienia ochronne są ważną inwestycją w zdrowie, swego rodzaju polisą na życie - dodaje.

Dlatego, jak podreśla, konieczne są edukacja, m.in. rozpowszechnianie rzetelnej i naukowo popartej wiedzy o nich i o niepożądanych odczynach, monitorowanie NOP i stały nadzór nad bezpieczeństwem szczepionek. 

Rodzice też - jak dodaje - powinni mieć ułatwiony dostęp do konsultacyjnych poradni szczepień ochronnych oraz uzyskiwania od lekarzy wyczerpujących informacji na temat szczepionek oraz starannej oceny stanu zdrowia dziecka przed, a w razie wątpliwości także po wykonaniu szczenienia. 

- Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia i życia, dlatego też Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny postulatowi likwidacji obowiązku szczepień ochronnych - dodaje.