Konieczność nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 9 października 2007 roku w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) wynikała ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Komisji UE nr 119/2014 z 7 lutego 2014 roku, które dopuściło do stosowania w suplementach diety drożdże wzbogacone w chrom.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych z uwagi na fakt, że proponowane zmiany nie przewidują ograniczeń w stosowaniu określonych substancji w suplementach diety, a jedynie rozszerzają wykaz form chemicznych składników mineralnych zgodnie z pozytywną opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Na mocy rozporządzenia 119/2014 regulacje te mogą być stosowane od 28 lutego 2014 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK