Rodziny wielodzietne, korzystające z Karty Dużej Rodziny, domagają się umożliwienia aptekom przystąpienia do programu KDR i zaoferownia im zniżek w zakupie leków. Zaapelowali o to ich przedstawiciele podczas II Kongresu Karty Dużej Rodziny, który odbył się 12 października w Krakowie.

W Kongresie, który został zorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wzięli udział przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów i partnerów programu KDR.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że do programu Karty Dużej Rodziny przystąpiło już ponad 900 firm, wydano 1,2 mln kart upoważniających członków dużych rodzin do skorzystania z różnego rodzaju zniżek w około 9 tysiącach miejsc w całym kraju.

Wśród partnerów programu nadal nie ma aptek, więc rodziny wielodzietne nie mogą korzystać ze zniżek na zakup leków. Zwrócił na to uwagę obecny na Kongresie Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, przypominając, że zrzeszone w związku apteki sieciowe chciały przystąpić do programu, ale okazało się to niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy zakazujące reklamy aptek (artykuł 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)). - Bez zmiany tych przepisów apteki nie mogą zaoferować rodzinom wielodzietnym zniżek w zakupie leków nierefundowanych - tłumaczył Marcin Piskorski.

ZPA PharmaNET wielokrotnie zwracał się w tej sprawie zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i resortu kierowanego przez ministra Kosiniaka-Kamysza. Tłumaczył, że zakaz reklamy aptek uniemożliwia aptekom nie tylko włączenie się do Karty Dużej Rodziny, ale również podejmowanie jakichkolwiek działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz pacjentów, zakazując informowania o ich prowadzeniu.

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce”, opublikowanym w lipcu 2015 roku, oceniła, że Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje rodzinom wielodzietnym tego, na czym im najbardziej zależy - dofinansowania w leczeniu i profilaktyce chorób. Nie jest więc wystarczającym wsparciem dla rodzin wielodzietnych ani nie przyczynia się do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pharmanet.org.pl, stan z dnia 15 października 2015 r.