Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka - kierownik Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Warszawie w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej, Wojewódzki Konsultant ds. Neonatologii skierowała do Pracodawców RP apel o objęcie szczególną troską pracowników, którzy stali się rodzicami wcześniaków. Borszewska- Kornacka zwraca uwagę na to jak dużej opieki i zaangażowania ze strony rodziców wymaga dziecko urodzone przed terminem. Wcześniak najczęściej przez pierwsze miesiące życia musi przebywać w szpitalu, ma wiele kłopotów zdrowotnych , wymaga kosztownych zabiegów procedur i leków, a po wypisie do domu licznych wysokospecjalistycznych konsultacji: neurologicznych, audiologicznych, ortopedycznych, logopedycznych. Dlatego też tak ważne jest, aby rodzice ci zostali otoczeni szczególną opieką ze strony swoich pracodawców.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl,