Z roku na rok rośnie także liczba badań diagnostycznych zleconych przez lekarzy POZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie przytacza dane zgromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pochodzące ze sprawozdań 6250 świadczeniodawców POZ. Odnoszą się one do wszystkich działających w systemie opieki zdrowotnej podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.

Z informacji NFZ wynika, że w pierwszym półroczu 2017 roku lekarze POZ udzielili 77 milionów porad, podczas gdy w 2016 roku było ich 151 milionów, w 2015 roku - 146 milionów, a w 2014 - 148 milionów.

Zwiększa się także liczba badań zleconych i wykonanych przez lekarzy POZ. W roku 2014 było ich około 101 milionów, w roku 2015 – około 97,5 miliona, w roku 2016 – około 108,5 miliona,  a tylko w pierwszym półroczu 2017 roku - ponad 54 miliony.

Ta liczba może być jeszcze większa, ponieważ, jak zaznacza NFZ, 131 świadczeniodawców nie sprawozdawało wykonywanych badań. Federacja podkreśla także, że z poprzednio przyjętego rozwiązania uzależniającego wysokość stawki kapitacyjnej od poziomu realizacji badań diagnostycznych, podwyższoną stawkę kapitacyjną z tego tytułu otrzymało 77 procent świadczeniodawców POZ.

Obecnie w Polsce na ogólną liczbę 36 640 939 pacjentów zadeklarowanych do lekarzy rodzinnych bezpłatne świadczenia w systemie służby zdrowia może otrzymać 34 093 900 .

Ponad 2,5 miliona pacjentów, którzy złożyli deklaracje do lekarzy POZ, Fundusz określa jako osoby nieubezpieczone czyli negatywnie zweryfikowane.

Źródło: www.federacjapz.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]