Piątkowe spotkanie - jak poinformowała PAP przewodnicząca PRRM Edyta Wcisło - odbyło się z inicjatywy ratowników.

"Przekazaliśmy opracowany przez nas roboczy projekt dotyczący standardów postępowania ratowników medycznych" - mówiła Wcisło. Dodała, że nie chodzi o zwiększenie dotychczasowych uprawnień ratowników medycznych, ale o ujednolicenie standardów i usystematyzowanie wiedzy. Podkreśliła, że takie standardy wpłynęłyby na usprawnienie działania systemu ratownictwa.

Zaznaczyła, że nie chodzi o przyjęcie sztywnych procedur, ale wytycznych, standardów i rekomendacji postępowania w danej sytuacji. Liczący kilkadziesiąt stron dokument zawiera wytyczne postępowania m.in. w przypadku udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, niewydolności nerek, nagłego zatrzymania krążenia u dzieci, oparzenia oraz różnego typu urazów.

Przedmiotem piątkowego spotkania w MZ była też potrzeba nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Rada zgłosiła gotowość do uczestniczenia w pracach i konsultacjach nad nowymi przepisami.

Zdaniem ratowników ze względu na prace nad tym projektem nowelizacji oraz projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych obecnie jest najlepszy czas na ujednolicenie i standaryzację działań ratunkowych.

Przedstawiciele ministerstwa zapewnili o trwających wewnątrzresortowych pracach nad projektem nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wskazali, że już na obecnym etapie brane są pod uwagę opinie i propozycje zgłaszane przez stronę społeczną - poinformował PAP rzecznik prasowy resortu zdrowia Krzysztof Bąk.

Jak zaznaczył, szeroka dyskusja nad propozycjami legislacyjnymi resortu w obszarze ratownictwa medycznego będzie możliwa po zaakceptowaniu projektu nowelizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i rozpoczęciu konsultacji społecznych.(PAP)

bpi/ abr/ gma/