Porozumienie między resortem zdrowia, a ratownikami z lipca 2017 roku zakładało wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 roku oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 roku.

Ratownicy postulowali też, aby przeliczyć, ile dokładnie trzeba środków na wypłatę dodatków dla ratowników pracujących na izbach przyjęć, SOR-ach i w transporcie medycznym, którzy dotychczas nie dostali tych środków.

Ustalono też, że w trzecim kwartale 2018 roku będą podjęte dalsze rozmowy w celu dojścia do wysokości dodatku na poziomie dodatku dla pielęgniarek mające na celu zniwelowanie różnic w poziomie wynagradzania.

Minister zdrowia zlecił NFZ analizę zatrudnienia ratowników medycznych poza systemem państwowego ratownictwa medycznego, mającą na celu wyliczenie kosztów wynikających z wypłaty dodatku według porozumienia na podstawie odrębnego rozporządzenia ministra zdrowia lub zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ.

- Analiza ma być gotowa do końca przyszłego tygodnia, a na jej podstawie minister zdrowia zadeklarował wydanie odpowiedniego dokumentu prawnego który spowoduje wypłatę dodatku dla ratowników medycznych zatrudnionych poza PRM zgodnie z porozumieniem – mówi Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. - Z tego wynika że będzie podstawa prawna do wypłaty dodatku dla ratowników poza systemem oraz tych zatrudnionych w systemie oraz pracujących poza systemem PRM w podmiotach posiadających umowę na świadczenie z NFZ. Ratownicy pracujący w podmiotach bez umowy za NFZ nie otrzymają dodatku – dodaje.e.

Rozmawiano także o nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Według ministra zdrowia opóźnienia w pracach nad ustawą wynikają z przedłużającego się procesu legislacji.

 [-OFERTA_HTML-]

Ratownicy zostali także zobligowani do przygotowania wstępnego projektu ustawy o samorządzie ratowników medycznych, który posłuży jako baza do ustawy głównej mającej określić jego zasady działalności i do ustalenia ścieżki zawodowej ratownika medycznego.

- Ze strony ministra zdrowia padła deklaracja o wniesienie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie zwolnienia kierowców karetek z opłat za kurs uprawniający do nabycia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym na wzór PSP, Policji i MSW – dodaje szef OZZRM.

Na spotkaniu Polskiej Rady Ratowników Medycznych ratowników z ministrem zdrowia, które odbyło się kilka dni wcześniej, rozmawiano także o planach upaństwowienia ratownictwa medycznego, o umiejscowieniu Krajowego Centrum Monitoringu Ratownictwa Medycznego w LPR, o roli lekarza systemu  i ścieżce kariery ratownika medycznego.

Tzw. krótka ścieżka obejmuje studia uzupełniające do licencjatu po dwuletniej medycznej szkole średniej, poza tym możliwe są studia magisterskie z ratownictwa medycznego, studia uzupełniające podyplomowe oraz kursy specjalizacyjne i specjalizacje. Możliwe jest dofinansowanie do szkolenia.

- Minister zdrowia na wiele pytań odpowiedział pozytywnie, stwierdził, że większość działań zmierza w konkretnym kierunku i że niektóre trzeba przemyśleć ale są wykonalne. Udzielane odpowiedzi były konkretne i przemyślane – dodał szef OZZRM.- Z poprzednim ministrem nie udało się spotkać przez dwa lata, z nowym udało się to po 20 dniach urzędowania – dodał.

 

 [-DOKUMENT_HTML-]