Regulacje miałyby dotyczyć szczególnie rodzaju zespołów transportowych, ich wyposażenia oraz składu osobowego.

Ważnym elementem, według ratowników, jest wskazanie dokładnych ram czasowych dotarcia zespołu transportowego do pacjenta oraz jasnych zasad określających sposób jego użycia.

Ratownicy przypominają, że podobne postulaty kierowali do ministra zdrowia w piśmie z dnia 28 lutego 2011 roku, jednak dotychczas pozostały one bez echa.

Pełna treść listu>>>