Raport NFZ w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2013 r.

Fundusz rozpatruje skargi i wnioski w sprawie naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

W II kwartale 2013 r. rozpatrzono 1149 skarg (1079 skarg w oddziałach wojewódzkich i 70 w Centrali) oraz 1 wniosek.

Rozpatrzono 984 skargi na świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Skargi dotyczące świadczeniodawców są kwalifikowane i rozpatrywane z uwzględnieniem podziału na skargi w zakresie dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń. 55,5% wszystkich skarg w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców dotyczyło dostępności do świadczeń, a 25,9% - jakości udzielanych świadczeń.

Wśród skarg uznanych za uzasadnione, znalazły się skargi na m.in. przewlekłość udzielania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych, trudności w dodzwonieniu się do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób weryfikacji wniosku o leczenie poza granicami kraju, kwalifikacje skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Jak informuje Fundusz, w jedenastu oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia skargi i wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Terminowego okresu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia dotrzymano w stosunku do 98,5% wszystkich rozpatrzonych skarg i wniosków.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

\
Data publikacji: 23 września 2013 r.