Raport opracowano na podstawie danych medycznych prawie 180 tysięcy zatrudnionych, w wieku 18-67 lat.
 
Jak wynika z najnowszych danych, na cukrzycę cierpią w Polsce już co najmniej 3 mln osób, ale u 1 mln z nich, czyli jednej trzeciej, choroba pozostaje niezdiagnozowana. Około 90 procent chorych stanowią osoby z cukrzycą typu 2, która rozwija się najczęściej w wieku średnim lub starszym i jest ściśle związana z siedzącym trybem życia, nieprawidłową dietą i otyłością. Pozostałe 10 procent choruje na cukrzycę typu 1, czyli autoimmunologiczne schorzenie, na które zapadają głównie dzieci i młodzież.

- W procesie leczenia bardzo ważna jest szybka i trafna diagnoza. Opieka dostarczona we właściwym miejscu i czasie pozwala na wczesne wykrycie schorzenia i zastosowanie odpowiedniego leczenia, jeszcze przed wystąpieniem powikłań. Niestety obecnie nadal zbyt wielu chorych z powodu trudności w dostępie do lekarza, dowiaduje się, że ma cukrzycę dopiero, gdy dojdzie do poważnych komplikacji – wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, kierownik ds. profilaktyki i medycyny pracy w Medicover, współautorka Raportu Zdrowia.

Wydatki ponoszone z powodu cukrzycy są znaczące. Składają się na nie koszty bezpośrednie (takie jak refundacji leków, opieka specjalistyczna) oraz koszty pośrednie, wynikające z utraty produktywności osób chorych (absencja oraz prezenteizm). Jednak koszty choroby, w tym liczba dni na zwolnieniu, mogą być ograniczone poprzez korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej realizowanej na czas, w której monitorowane są efekty leczenia. 

- W Medicover wprowadziliśmy Wskaźniki Jakości Klinicznej, które oceniają prawidłowość i skuteczność prowadzonego leczenia oraz wykonywanie rekomendowanych badań profilaktycznych. W Medicover 2/3 pacjentów chorujących na cukrzycę wykonuje corocznie zalecane badania kontrolne, a prawie 70 procent z nich osiąga wyrównanie cukrzycy. Jest to wynik trzykrotnie lepszy niż w populacji ogólnej Polski - podkreśla lek. med. Agnieszka Motyl.

Jak pokazuje Raport Zdrowia Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013”, spośród 180 000 badanych między 16 a 67 rokiem życia aż 53 procent ma nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI). Według Światowej Organizacji Zdrowia otyłość trzykrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, a ponad 90 procent chorych to osoby otyłe. Nadwaga oraz otyłość prowadzą do insulinooporności. Taki stan prowadzi do większego wydzielania insuliny przez komórki trzustki i do wyczerpania jej zapasów.

Czytaj także: Koszty pośrednie coraz częściej uwzględniane w społecznych kosztach choroby >>>