Wcześniej usługi te świadczyła dla radomskiej placówki firma Euromedic, obecnie funkcjonująca pod nazwą Affidea. Affidea również zgłosiła się do nowego konkursu, jednak oferta Polmedic była korzystniejsza (była tańsza).

Polmedic działa od 2001 roku. Od roku 2013 wraz z przejętą spółką Prof-Med tworzy Grupę Polmedic. Prowadzi placówki w Radomiu przy ulicach: Domagalskiego 7, Okulickiego 4, Okulickiego 76, Toruńskiej 1 oraz Osiedlowej 9. Opieką obejmują ponad 20 tysięcy pacjentów miesięcznie. 

Czytaj: Bełchatów: szpital wdrożył projekt e-radiologii >>>

Placówki Grupy oferują podstawową opiekę medyczną, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację medyczną, medycynę pracy oraz zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie ortopedii, otolaryngologii, ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej oraz plastycznej.

Kontrakt placówek Polmedic zawarty z NFZ na rok 2015 ma wartość 6 023 239,84 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii jednego dnia, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej. Kontrakt Prof-Medu na rok 2015 ma wartość 2 747 839,72  zł i dotyczy AOS, leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii jednego dnia oraz rehabilitacji leczniczej.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi są tematem szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które szczególnie budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Przekazywana wiedza opiera się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, iż za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.profinfo.pl