Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył wdrażanie projektu dotyczącego informatyzacji procesów diagnostycznych w radiologii. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Jego całkowita wartość wyniosła 3.238.041,90 zł.

Dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miało wartość 2.752.335,62 zł i stanowiło 85 procent poniesionych kosztów. Dotacja ze środków budżetu województwa łódzkiego wyniosła 345.736,86 zł, środki własne szpitala stanowiły 139.969,42 zł.

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy w okresie 2-letnim (2014-2015). W ramach projektu szpital rozbudował infrastrukturę informatyczną poprzez zakup urządzeń i programów informatycznych: urządzeń sieci komputerowej, stacji roboczych, platformy serwerowej oraz oprogramowania bazodanowego i radiologicznego.

Oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne zostały doposażone w narzędzia usprawniające proces diagnozowania, poprzez szybki dostęp do badań obrazowych, możliwość dokonania szybkiej oceny i analizy przy pomocy specjalistycznej aparatury informatycznej. Realizacja zadania stanowi więc kolejny krok do kompleksowej informatyzacji bełchatowskiej placówki.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.lodzkie.pl, stan z dnia 27 lutego 2015 r.