Rada sugeruje refundację leku w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Rada uznała też za zasadną refundację kilkunastu innych leków, w tym między innymi zawierających substancje czynne amoxicillinum + acidum clavulanicum oraz zawierających substancję czynną amoxicillinum, stosowanych u pacjentów z niedoborami odporności, a także zawierających substancje czynne sulfamethoxazolum + trimethoprimum, stosowanych u pacjentów leczonych cyklofosfamidem.

Rada wypowiedziała się także pozytywnie o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną azathioprinum, stosowanych przy śródmiąższowym zapaleniu płuc i ziarniniakowej choroby płuc, leków zawierających substancję czynną methotrexatum, stosowanych przy sarkoidozie i ziarniniakowej chorobie płuc, zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, stosowanych przy sarkoidozie, śródmiąższowym zapaleniu płuc oraz ziarniniakowej chorobie płuc.

Rada uznała natomiast za niezasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, stosowanych w ziarniniakowej chorobie płuc. 

Pozytywnie Rada zarekomendowała objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną sirolimusum, stosowanych w cytopenii w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego, opornego na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach oraz  zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil, stosowanych u pacjentów z niedoborami odporności, przy cytopenii w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego.

Za zasadne Rada uznała także objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną diclofenacum, stosowanych w zwalczaniu bólu w przebiegu chorób nowotworowych, zawierających substancję czynną chlorambucilum, stosowanych przy amyloidozie oraz  zawierających substancję czynną spironolactonum, stosowanych przy  pozawałowej dysfunkcji skurczowej lewej komory.

Rada pozytywnie wypowiedziała się także o refundacji leków zawierających substancję czynną tacrolimusum, stosowanych w idiopatycznym zespole nerczycowym – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę oraz w toczniowym zapaleniu nerek, w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, a także zawierających substancję czynną bisoprololum, stosowanych w tachyarytmii nadkomorowej u pacjentów powyżej 6 roku życia.