Lek stosowany jest w przypadku mięśniaków występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia, z ograniczeniem stosowania do 3-ch miesięcy. Rada zarekomendowała wydawanie leku za odpłatnością ryczałtową. Wobec niepewności analizy ekonomicznej, Rada uznała za konieczne obniżenie kosztów terapii, na przykład poprzez wprowadzenie instrumentu dzielenia ryzyka.

Czytaj: Rzeszów: nowa metoda leczenia w prywatnym szpitalu >>>

Rada Przejrzystości uznała też za zasadne objęcie refundacją leków:
- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 30 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016297,
- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 60 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016341,
- Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 90 mg 28 tabl., kod EAN 5909990016389,
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyliw ramach programu lekowego „Leczenie hiperkalcemii w przebiegu przetrwałej nadczynności przytarczyc u pacjentów po przeszczepieniu nerki (ICD-10 Z94.0)".