Rada przygotuje stanowiska w sprawie leku Memabix (memantyny chlorowodorek; tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) oraz Memabix (memantyny chlorowodorek; roztwór doustny), stosowanych przy leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Rada zaopiniuje także lek Alortia (losartan, amlodypina) we wszystkich wskazaniach i przeznaczeniach na dzień wydania decyzji oraz Atriance (nelarabina), stosowany przy leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową lub chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych. 

Przygotowane zostaną również opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ocenione zostaną następujące programy:
•    „Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem walorów klimatycznych obszaru Jarnołtówka".
•    „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" (województwo łódzkie),
•    „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Zaskoczeni wiekiem",
•    „Leczenie niepłodności metodą NaproTechnology w latach 2014-2017" (miasto Częstochowa),
•    „Program zdrowotno-profilaktyczny „Rehabilitacja lecznicza - ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy) mieszkańców Gminy Niemce"",
•    „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Pomóż mi latać",
•    „Program diagnostyczno-edukacyjny „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym"" (województwo mazowieckie),
•    „Warsztaty Rozwoju Rodzicielskiego – zaburzenia ze spektrum autyzmu" (województwo mazowieckie).
•    „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat",
•    „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Szkoła rodzenia",
•    „Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na rok 2014 – Edukacja prozdrowotna",
•    „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018".
•    „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018" (gmina Lwówek Śląski),
•    „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce",
•    „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015, 2016, 2017, 2018" (gmina Wołów),
•    „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Kobylnica na lata 2015-2018",
•    „Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020".