Rada przygotuje także stanowisko w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej po nazwą „Przezskórna balonowa angioplastyka tętnic płucnych w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienie płucnego” jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowana zostanie także opinia na temat projektów programów polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia. Ocenione zostaną następujące programy:

„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020",

„Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018".

Czytaj: Rada Przejrzystości przeciwko refundacji leku Adenuric>>>

Rada przygotuje także opinię na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocenie zostaną poddane następujące programy:

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa",

„Program profilaktyki szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia" (miasta Zduńska Wola)

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo",

„Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim",

„Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wiązów na lata 2016-2020",

„Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa",

„Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej oraz profilaktyki osteoporozy starszych mieszkańców Gminy Jemielnica na lata 2016-2018",

„»Postawa to podstawa« - Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia".

„Program profilaktyki cukrzycy dla dzieci z gminy miasto Zduńska Wola na lata 2016-2017",

„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu Gminy Wieruszów na lata 2016-2018".