Urząd Zamówień Publicznych, zaniepokojony dużą liczba zamówień z wolnej ręki na sprzęt onkologiczny, wszczął kilka kontroli. Trzy z nich, dotyczące dostaw sprzętu do Centrum Onkologii w Lublinie, szpitala w Sosnowcu oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii, już się zakończyły.

I chociaż urząd dopatrzył się nieprawidłowości we wszystkich trzech placówkach, w procedurze odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż pominięcie procedury przetargowej było bezprawne tylko w szpitalu w Sosnowcu oraz w Dolnośląskim Centrum Onkologii. W obu placówkach naruszono też ustawę o dyscyplinie finansów publicznych.

Szczegóły w „Pulsie Biznesu”. (pap)