W dniu 8 lutego 2008 r., w Warszawie odbyło się kolejne specjalistyczne szkolenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska dla pracowników ochrony zdrowia.
Tematem szkolenia było przygotowanie i udostępnianie dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej.
Zajęcia poprowadziła Pani mecenas Agnieszko Sieńko specjalistka prawa ochrony zdrowia i prawa medycznego. Pani mecenas zajmuje się doradztwem prawnym dla zakładów opieki zdrowotnej przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska.

8 lutego 2008 r.