Zgodnie z przygotowana przez Pracodawców RP analizą definicja ciągłości i kompleksowości świadczeń może podważać zasady równego traktowania podmiotów oraz zachowania uczciwej konkurencji. W tym tez zakresie zachodzą wątpliwości odnośnie zgodności z Konstytucją.

Ponadto Pracodawcy RP uważają, że nowa procedura odwołań będzie niezgodna z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, który gwarantuje dwuinstancyjność oraz rozpatrywanie odwołania przez organ administracji publicznej wyższego stopnia.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl