- Seniorzy, z którymi się spotykam są bardzo aktywni, pełni życia i pasji. Często jednak brakuje im miejsca, w którym mogą się spotykać i wspólnie realizować swoje pomysły. Dzięki programowi Senior WIGOR powstanie nowa przestrzeń dostępna dla osób starszych  – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Planuje się, że w roku 2015 powstanie lub zostanie doposażonych około 100 placówek z około 20 miejscami dla seniorów. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia.

Czytaj: Kraków: Scanmed otworzył oddział dzienny dla seniorów >>>

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie między innymi do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 roku. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 procent całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł. natomiast  dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie. 

Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie w organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy.

Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.