Teraz dzięki poszerzeniu programu dostęp do świadczeń jest jeszcze łatwiejszy.

Projekt realizowany przez Lux Med Diagnostyka „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i wspiera działania „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”. Przeprowadzany jest od października 2014 do kwietnia 2016 i obejmuje obszar 15 województw.

Czytaj: 41 procent Polek w wieku 40-65 lat nigdy nie robiło mammografii >>>

Realizacja programu dzięki pozyskaniu Funduszy Norweskich i Mechanizmu EOG umożliwi między innymi zwiększenie dostępności do świadczeń poprzez badania kobiet między 40 a 49 oraz 70 a 75 rokiem życia (standardowo Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi obejmuje kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia), wysyłkę zaproszeń na mammografię - zaproszenia imienne są najbardziej skuteczną metodą informowania o badaniach, szeroko zakrojone działania edukacyjne skierowane do kobiet, rozbudowę infrastruktury o kolejne mammobusy, zakup  i wymianę mammografów w posiadanych mammobusach, szkolenia dla personelu wykonującego badania oraz zakup systemu informatycznego do  wspomagania  planowania logistycznego pracy mammobusów.

Według danych WHO zachorowalność na raka piersi stanowi aż 22 procent wszystkich przypadków nowotworów wykrywanych u kobiet w Polsce Przewiduje się, że w 2020 roku liczba nowych przypadków raka piersi u kobiet zwiększy się do około 19 tysięcy.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że do najczęstszych czynników ryzyka chorób onkologicznych u kobiet należą: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, otyłość oraz brak aktywności fizycznej.

- U pacjentek już po pierwszej diagnozie nowotworowej, wskaźnik przeżyć pięcioletnich jest jednym z najniższych w Europie i wynosi około 94,31 procenta. Dla porównania w Islandii jest to 96,81 procenta. To pokazuje jak wiele jeszcze pracy przed nami i jak ważne jest budowanie świadomości na temat choroby i działań profilaktycznych. W dalszym ciągu znaczącym problemem jest zbyt późne wykrycie choroby. Nowotwór wykryty we wczesnym stadium jest bowiem wyleczalny, natomiast zaawansowanie choroby zmniejsza szanse na przeżycie.” – mówi dr Małgorzata Cymerman z Lux Med Diagnostyka.

Systematyczne badania profilaktyczne, samokontrola oraz unikanie czynników ryzyka zwiększających zachorowalność są niezbędnymi elementami wspierającymi zdrowy i aktywny styl życia. Każda kobieta powinna mieć świadomość swego ciała, kontrolować zachodzące w nim zmiany i konsultować z lekarzem niepokojące ją symptomy. A to właśnie lęk przed chorobą jest najczęstszym powodem zbyt późnego wykonania badania – tak wskazuje 65 procent Polek. Z kolei 54 procent uważa, że są zdrowe i nie muszą korzystać z kontroli medycznej. Brak wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi potwierdza aż 52 procent kobiet.

- Mammografia jest uznawana za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejsze badanie przesiewowe u kobiet w przedziale 50-69 lat. Jest to badanie o wysokiej czułości, które pozwala na wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania. Dzięki temu kobieta ma  większe szanse na pełne wyleczenie i zachowanie piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman.

W ramach działalności z zakresu mammografii mobilnej i stacjonarnej Lux Med Diagnostyka wykonuje i opisuje największą liczbę zdjęć mammograficznych spośród wszystkich świadczeniodawców w Polsce. W 2014 roku w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  przebadano niemal 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzały około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań.

Sieć diagnostyczna posiada 15 mammobusów, które wyposażone są w nowoczesne systemy mammografii pośredniej. W każdym mammobusie znajduje się poczekalnia, przebieralnia oraz gabinet wyposażony w mammograf. Mammobusy spełniają wszystkie wymogi określone przepisami. Najwyższą jakość udzielanych świadczeń zapewnia wykwalifikowany zespół medyczny. Opisy badań wykonywane są przez kadrę wiodących
w Polsce lekarzy - skrynerów, w tym audytorów klinicznych i ekspertów z Poznania, Bydgoszczy i Trójmiasta. Specjaliści Lux Med Diagnostyka opisują największą liczbę badań skryningowych w kraju, dzięki czemu posiadają największe doświadczenie w tym zakresie w Polsce. 

Podwójny odczyt realizowany jest na nowoczesnych stacjach opisowych z monitorami o wysokiej rozdzielczości przeznaczonych do odczytu badań w technologii cyfrowej zgodnie  z procedurą opracowaną na podstawie europejskich i amerykańskich wytycznych. Technicy elektroradiologii wykonujący badania odbyli wszystkie szkolenia przewidziane wymaganiami NFZ w zakresie mammografii i posiadają bogate doświadczenie potrzebne do wykonywania kilkuset badań mammograficznych miesięcznie.