Kursy takie organizuje między innymi  Warszawski Uniwersytet Medyczny, dotyczą one „opieki farmaceutycznej w rok 2015”.

Zastrzeżenia do tego kursu ma Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, twierdząc, że czas wykładów jest zbyt krótki oraz że tematy szkoleń są niezgodne z wytycznymi.

Uczelnia broni się, twierdząc, że jako samodzielna jednostka naukowa ma prawo do niezależności i szkolenia według swoich zasad. Twierdzi też, że dzięki sponsorom uczestnicy nie muszą ponosić żadnych kosztów szkoleń.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl