NSA wydał wyrok w sprawie podmiotu, który zajmuje się przeprowadzaniem terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych z Galarety Whartona, czyli substancji znajdującej się w sznurze pępowinowym. Terapia jest uważana za eksperymentalną i nie każdy pacjent może z niej skorzystać.

Podmiot zajmujący się przeprowadzaniem terapii komórkami macierzystymi, chcąc skorzystać z prawa do zwolnienia z VAT, podkreślił, że proces ten polega na szeregu czynności, które następują jedna po drugiej. Każde z podjętych działań może być traktowane jako oddzielna usługa, jednak tylko w całości mogą odnieść zamierzony skutek jakim jest poprawienie zdrowia pacjenta. Spółka nie miała wątpliwości co do charakteru świadczonej usługi, uznając, że świadczy kompleksową usługę z zakresu opieki medycznej w celu polepszenia zdrowia pacjentów.  

Organ interpretacyjny nie podzielił stanowiska, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. I SA/Kr 1286/15 WSA) uwzględnił skargę na interpretację indywidualną. NSA utrzymał ten wyrok w mocy.

Cały artykuł: www.lex.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]