Zakład oraz zmodernizowaną klinikę otwarto w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Podczas uroczystości prezydent zwrócił uwagę, że dzięki otwarciu Zakładu Radioterapii wzrasta możliwość kompleksowego leczenia pacjentów onkologicznych. Przypomniał, że corocznie 160 tysięcy osób w Polsce zapada na choroby onkologiczne, a 100 tysięcy w ich wyniku umiera.
- Oczywiście skuteczność leczenia chorób nowotworowych wzrasta, ale wzrasta także liczba osób, które na te choroby zapadają - powiedział.

- Mimo tego, że badania cały czas się toczą - i będą się toczyły w jeszcze większym stopniu tutaj, dzięki temu obiektowi - ale choroby onkologiczne, nowotwory, są czymś postępującym, bo są związane także z rozwojem ludzkości, są chorobami cywilizacyjnymi - dodał Duda.

- Tak jak z wieloma rodzajami chorób udaje się walczyć i zminimalizować znacząco ich liczbę, o tyle z nowotworami tak nie jest. To, co możemy, to osiągać coraz lepsze wyniki w ich leczeniu, coraz lepsze efekty i wyprowadzić pacjentów ze stanu chorobowego - podkreślił prezydent. Dodał, że w tym pomoże nowo otwarty Zakład Radioterapii.

Otwierana inwestycja jest największą w historii szpitala. Obiekt kosztował 105 mln zł, z czego 100 mln zł pochodziło z budżetu MON, reszta to wkład własny WIM. W pięciokondygnacyjnym budynku znalazły się: Zakład Radioterapii oraz Klinika Onkologii z Laboratorium Onkologii Molekularnej wraz z Zakładem Prewencji Nowotworów.

Dyrektor WIM generał profesor Grzegorz Gielerak podkreślał, że współczesna radioterapia pozwala efektywnie wydłużać i poprawiać jakość życia chorych.
- Udostępniając tę metodę leczenia, WIM włącza się aktywnie w projekt budowy nowoczesnej onkologii w Polsce. Stajemy się pełnoprawnym ośrodkiem wyposażonym w możliwości pozwalające uczestniczyć w kolejnej fazie nowoczesności w medycynie, jaką jest zamiana do niedawna śmiertelnych chorób onkologicznych w schorzenia przewlekłe o kontrolowanym przebiegu - powiedział Gielerak.

Również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zwracał uwagę na postęp medycyny w terapii chorób onkologicznych i podkreślał potrzebę dalszego rozwoju leczenia pacjentów onkologicznych.
- Radioterapia jest jednym z niezwykle istotnych elementów leczenia nowotworów; obok chirurgii, chemioterapii - po prostu niezastąpionym - podkreślił.

Wiceminister obrony Wojciech Fałkowski powiedział, że WIM jest postrzegany jako jeden z najlepszych szpitali w kraju i ma szansę dołączyć do światowej czołówki "jeśli chodzi o wiedzę medyczną, rozwój badań naukowych, rozwój nowych terapii". Zadeklarował, że resort obrony będzie wspierał szpital w takich działaniach.

Zakład Radioterapii działa w ramach wieloprofilowego szpitala publicznego, w którym pacjent ma dostęp do lekarzy wszystkich specjalności. Współpracuje też z innymi oddziałami szpitala, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę medyczną. Pierwszy jej etap to kwalifikacja do radioterapii, potem następuje proces leczenia napromienianiem, a na końcu są badania kontrolne w okresie obserwacji po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Dotychczas w WIM możliwe było leczenie operacyjne nowotworów we wszystkich umiejscowieniach, jednak pacjentów operowanych z powodu nowotworów lub otrzymujących chemioterapię kierowano do ośrodków radioterapii poza szpitalem. Uruchomienie Zakładu Radioterapii pozwoli na przeprowadzenie całego procesu leczenia onkologicznego w jednym miejscu, co ma zwiększyć komfort pacjenta oraz podnieść jakość oferowanego leczenia. (pap)