Ankieta wykazała, że większość osób nie robi nic z problemem chrapania. Sześć na dziesięć przebadanych osób bagatelizuje problem. 15 procent spośród przebadanych osób zgłosiło się z problemem do gabinetu laryngologicznego, 12 procent sięgnęło po preparaty przeciwko chrapaniu, a 10 procent udało się do internisty. Zaledwie 4 procent osób poddanych badaniu skorzystało ze specjalistycznego aparatu do diagnostyki chrapania.

Niepokojące są natomiast dane dotyczące odczuwania skutków chrapania w życiu codziennym. U 35 procent osób zaobserwowano kiedykolwiek przerwę w oddychaniu podczas snu, a 16 procentom badanych zdarza się to przynajmniej raz w roku. Poza tym prawie 7 na 10 badanych odczuwa zmęczenie po przebudzeniu przynajmniej raz w tygodniu, a co czwarty badany czuje się tak prawie zawsze.

– Chrapanie jest częstym symptomem zagrażającego życiu zespołu chorobowego, którym jest bezdech senny. Osoby cierpiące na bezdech senny zmagają się z nadciśnieniem, chronicznymi bólami głowy, wzmożoną sennością w ciągu dnia. Przypadłość może być szczególnie groźna w przypadku kierowców – zaznacza Jacek Gnich, prezes Infoscanu, spółki, która opracowała urządzenia do domowej diagnostyki bezdechu sennego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że aż co czwartemu Polakowi zdarzyło się kiedykolwiek przysnąć lub zasnąć prowadząc pojazd mechaniczny. 6 procent osób zdarza się to często lub bardzo często. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że aż 655 wypadków w Polsce w 2016 roku było efektem zaśnięcia lub zmęczenia (nie są prowadzone statystyki w ilu procentach źródłem był sam bezdech senny).

Badanie dotyczące świadomości Polaków na temat chrapania i wiążących się z nim zagrożeń zostało przeprowadzone przez agencję badań rynku i opinii SW Research w dniach 10-12 maja 2017 roku w formie 813 ankiet wśród dorosłych osób.

Infoscan S.A. jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą usługi opisu badań ZOPS, czyli badania zaburzeń oddychania podczas snu. Spółka stale współpracuje z prawie 30 klinikami i lekarzami w Polsce, którzy korzystają z pełnego pakietu korzyści, jakie oferuje telemedycyna i outsourcing opisu badań ZOPS.

 

Źródło: InnerValue Investor Relations