W programie Kongresu znalazła się seria warsztatów z udziałem ekspertów oraz obrady plenarne z udziałem przedstawicieli interesariuszy systemu.

- Chcemy, aby podczas debat panelowych zostały wypracowane konkretne rozwiązania systemowe, sformułowane rekomendacje mogące w znacznym stopniu usprawnić działanie kulejącej opieki zdrowotnej. Dlatego poszczególne panele postanowiliśmy pogrupować w trzech kategoriach – strategii, organizacji oraz spraw pacjenta. Efekty prac mają w założeniu prowadzić do zwiększenia jakości usług, poprawy komfortu pacjentów i tym samym lepszego zdrowia wszystkich Polaków. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że kondycja polskiej gospodarki jest ściśle związana ze stanem służby zdrowia, która stanowi jedną z jej gałęzi. Daliśmy już temu wyraz podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego, kiedy jeden z paneli poświęcony był właśnie służbie zdrowia. Już wtedy wiedzieliśmy jednak, że ten temat jest tak obszerny, że w trakcie krótkiej dyskusji można jedynie zasygnalizować pewne kwestie, ale na rozmowę o konkretnych rozwiązaniach potrzeba o wiele więcej czasu. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację I Kongresu Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy i będziemy ze wszystkich sił dążyć do tego, aby rekomendacje wypracowane w jego trakcie stały się autentyczną receptą na lek, który postawi na nogi polską służbę zdrowia – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Rekomendacje Kongresu zostaną zebrane w postaci raportu, wokół którego prowadzona będzie dalsza dyskusja publiczna. Księga rekomendacji zostanie także przekazana ministrowi zdrowia, parlamentarzystom oraz przedstawicielom zainteresowanych środowisk.

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy RP, a partnerem merytorycznym - Instytut Zdrowia i Demokracji. Współorganizatorami są: Lux Med. Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnej, Polska Federacja Szpitali, Porozumienie Zielonogórskie, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oraz Rzeczospolita.

Kongres odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ulicy Bolesława Prusa 2. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Program Kongresu dostępny jest na stronie: www.kongreszdrowia.pl

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową: www.kongreszdrowia.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.kongreszdrowia.pl