Rzecznik Uniwersytetu Opolskiego Marcin Miga powiedział we wtorek 10 maja 2016 roku, że pozytywna opinia prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażona została w uchwale. W komunikacie Miga dodał, że wniosek UO zostanie przekazany do Ministerstwa Zdrowia do kolejnego zaopiniowania.
- Na podstawie tych dwóch ocen Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o udzieleniu zgody na otwarcie na UO kierunku lekarskiego – poinformował.

Prorektor UO ds. promocji i zarządzania profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak dodała, że pozytywna opinia PKA znaczy, iż instytucja ta „przyjęła bez zarzutów przygotowanie UO do uruchomienia kierunku lekarskiego" - zarówno pod względem kadry, jak również organizacji pracy dydaktycznej, zaplecza, organizacji studiów czy zaplecza klinicznego.
- Ta opinia to duży krok do uruchomienia kierunku lekarskiego na naszej uczelni – zaznaczyła profesor Piątkowska-Stepaniak.

Miga wyjaśnił, że Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami jej działań jest „dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości”.

UO zabiega o to, by kierunek lekarski został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Według założeń na I rok studiów na tym kierunku UO mógłby przyjąć 60 studentów. Collegium Medicum, w którym miałyby być prowadzone studia na kierunku lekarskim, ma powstać przy ulicy Oleskiej w Opolu. Koszt tej inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę istniejącego tam obiektu oraz jego wyposażenie, to ponad 41 mln zł.

Wniosek UO o utworzenie kierunku lekarskiego uzyskał już pozytywne opinie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia, a potem został skierowany właśnie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Teraz ponownie zostanie przesłany do resortu zdrowia który - jak dodała profesor Piątkowska-Stepaniak – oczekuje jeszcze przedstawienie odpowiednio przygotowanej umowy ze szpitalem, który ma stać się z czasem szpitalem klinicznym.

- Jesteśmy w trakcie przygotowania umowy w tej sprawie między Uniwersytetem Opolskim a Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu – dodała prorektor. Jak zaznaczyła, w związku z tym, iż Wojewódzkie Centrum Medyczne podlega samorządowi województwa, umowa taka zawarta ma być przy akceptacji marszałka województwa.

Podczas wizyty w Opolu na początku kwietnia 2016 roku wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił, że rok akademicki 2017/2018 to realistyczny termin uruchomienia kierunku lekarskiego w Opolu.


Czytaj: W przyszłym roku akademickim o 869 miejsc więcej na kierunku lekarskim >>>

Zastrzegł jednak, że warunkiem utworzenia tego kierunku na UO jest właśnie przekazanie szpitala WCM Uniwersytetowi Opolskiemu lub oddanie tej placówki w pieczę UO oraz "połączenie potencjału" UO i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej (PMWSZ) w Opolu i konsolidacja tych uczelni.

Jak podano w wydanym w tej sprawie w kwietniu komunikacie "władze UO i PMWSZ w Opolu zadeklarowały zintensyfikowanie wspólnych działań, które prowadzić będą do osiągnięcia tego celu". (pap)