Sejmowa Komisja Zdrowia dziś pozytywnie rozpatrzyła wniosek o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego. W skład podkomisji weszło 9 posłów.

Z Prawa i Sprawiedliwości zgłoszono: posłanki Annę Czech, Alicję Kaczorowską, Krystynę Wróblewską i Krzysztofa Ostrowskiego. Z ramienia klubu PO w składzie podkomisji znalazła się posłanka Beata Małecka-Libera i poseł Grzegorz Furgo. Z Klubu Kukiz'15 do składu został zgłoszony Jerzy Kozłowski. Nowoczesna zaproponowała Radosława Lubczyka. W składzie podkomisji nie znalazł się żaden przedstawiciel PSL.

Posiedzenie dotyczące opieki hospicyjnej dla osób starszych zostało przesunięte na inny termin. Komisja Zdrowia chce, żeby Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pełną informację na temat takiej opieki - nie tylko nad osobami starszymi.

- Jest to tak ogromny temat i tak ważny dla nas, że stwierdziliśmy, iż zapis, który pojawił się w tytule, dotyczący tylko hospicjum dla osób starszych, jest niewystarczający – podkreśliła Beata Małecka-Libera (PO), wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia.

 

Minister wcześniej powołał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Przypomnijmy, że Minister zdrowia w lutym br. powołał także zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ma on przygotować rekomendacje dotyczące poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień. Pierwsze posiedzenie Zespołu ma się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zespołowi przewodniczyć będzie wiceminister Zbigniew Król, a w jego skład powołani zostali m.in.: dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Janusz Heitzman, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej dr Bernadetta Izydorczyk oraz konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Barbara Remberk.

O podjęcie zdecydowanych działań dotyczących dziecięcej i młodzieżowej opieki psychiatrycznej apelował do MZ w ostatnich dniach m.in. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego informował, że wpływają do niego "niepokojące informacje" o "alarmującej sytuacji psychiatrii dziecięcej w całym kraju". Sygnały, jak przekazał, kierowane są przez pacjentów i ich rodziny, lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz kierowników szpitali psychiatrycznych.