Komisja pozytywnie zaopiniowała w środę cztery wnioski ministra finansów o pozytywną opinię na temat uruchomienia pieniędzy z rezerw celowych.

Jeden z nich dotyczy przekazania 20 mln zł z rezerwy tzw. unijnej (na współfinansowanie projektów unijnych) na realizację pilnych zadań z zakresu kultury. Zwrócił się o to do Ministerstwa Finansów resort kultury i dziedzictwa narodowego. Chodzi m.in. o 4 mln zł na prace budowlane przy Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu, 3 mln zł na Muzeum Narodowe w Warszawie, 3 mln na realizację filmu fabularnego Żywie Biełaruś, prawie 5,5 mln zł na projekty realizowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Według resortu finansów do rezerwy unijnej trafiło ponad 7,8 mld zł, tymczasem już dziś wiadomo, że z powodu np. nierozstrzygnięcia niektórych przetargów kwoty tej nie uda się wykorzystać w całości. Obecnie w rezerwie tej jest jeszcze ok. 5 mld zł.

Kolejny wniosek dotyczy przekazania z tej samej rezerwy 70 mln zł dla ministra zdrowia. Pieniądze mają zostać wykorzystane na zakupy inwestycyjne (ponad 41 mln zł) oraz budownictwo inwestycyjne głównie w szpitalach klinicznych.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk zapewniła posłów, że decyzja była uzgadniana z resortem rozwoju regionalnego, który obecnie dysponuje pieniędzmi mającymi trafić do służby zdrowia.

Poza tym komisja zgodziła się na przeznaczenie 41 mln zł z rezerwy związanej z realizacją ustawy o dowodach osobistych do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z kwoty tej 37 mln zł zostanie przekazane na uzupełnienie niedoboru środków na renty i emerytury mundurowe w służbach podległych MSWiA. 4 mln zł ma sfinansować braki w środkach Straży Granicznej.

Według Ministerstwa Finansów przesunięcie takie jest możliwe, bowiem pieniądze z rezerwy nie zostałyby wykorzystane w tym roku - zmieniono bowiem termin wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych, z lipca 2011 r. na lipiec 2013 r.

Ostatni wniosek, który uzyskał akceptację komisji finansów publicznych, dotyczy przeznaczenia 4,8 mln zł z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 na dofinansowanie funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności. O zmianę taką występował resort pracy.

Pozytywne opinie komisji oznaczają, że pieniądze z rezerw zostaną przekazane na cele opisane we wnioskach. (PAP)

mmu/ mki/ gma/