- Likwidacja stawki 3,0, zwyżki finansowania w okresach zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego i usunięcie z list aktywnych pacjentów o niepotwierdzonym statusie ubezpieczenia, przy zaproponowanej przez ministerstwo stawce bazowej na poziomie jedenastu złotych spowoduje realny spadek nakładów finansowych w naszych praktykach – podkreśla prezes Federacji, dodając, że prezes Bożena Janicka przyjęła za wiarygodne wyliczenia przedstawione przez Ministerstwo. Tymczasem zespół negocjacyjny PZ w czasie wspólnych spotkań wielokrotnie wskazał na braki  i merytoryczne błędy w danych, na podstawie których przygotowano obliczenia ministerialne.

Czytaj także: Porozumienie Zielonogórskie: kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia bez efektów >>>

Prezes Federacji stwierdził także, że podtrzymuje oczekiwania wyrażone w uchwale zarządu Porozumienia Zielonogórskiego zarówno w zakresie finansowania POZ (stawka bazowa na poziomie 9,50 i zachowanie wskaźnika 3,0) jak i korekty zapisów rozporządzenia koszykowego, zapisów ustawy dotyczących czasu trwania umów w  POZ i zasad określania ogólnych warunków umów. 

- Oczekujemy również, że obietnice składane w czasie spotkań w Ministerstwie Zdrowia znajdą swoje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach – do dnia dzisiejszego wzrost finansowania POZ w roku 2015 to w planie finansowym Funduszu 80 milionów złotych podczas gdy sam koszt wykonania badań echokardiograficznych w POZ przedstawiciele Ministerstwa szacowali w czasie naszych rozmów na 100 milionów zł  - przypomina Jacek Krajewski w oświadczeniu opublikowanym na stronie Federacji.