Książka „Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja” jest unikatową publikacją prezentującą komunikację z pacjentem jako zbiór wielu umiejętności: humanistycznych i medycznych, teoretycznych i praktycznych.  Główną cechą książki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego problemu, uwzględniające aspekty językowe, etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne związane z komunikacją. 

W opracowaniu przedstawiono pogłębioną analizę tych elementów, ale także charakterystykę porozumienia z pacjentami w różnych specjalnościach medycznych.

Jest to  książka przeznaczona dla lekarzy, dla  których odpowiednie porozumienie z pacjentem stanowi podstawowy element pracy. Publikacja jest także wartościowym źródłem wiedzy dla nauczycieli akademickich i studentów różnych dziedzin i kierunków, zarówno humanistycznych (zwłaszcza psychologii, socjologii, polonistyki i filozofii), jak i medycznych.

Czytaj: Pacjenci potrzebują nie tylko leczenia, ale także opieki i wsparcia >>>

Celem Konkursu „Książka dla Trenera”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, jest wyróżnianie i promowanie książek zawierających rzetelną, empirycznie zweryfikowaną wiedzę, którą przekładać można na praktyczne działania w sferze szeroko pojętych usług rozwojowych, a w konsekwencji zapewniać coraz wyższy ich poziom – merytoryczny i dydaktyczny.

Organizatorzy Konkursu wierzą, że nominowane i nagradzane książki będą przez praktyków rynku usług rozwojowych – trenerów, coachów, mentorów, doradców i konsultantów oraz pracowników działów HR wybierane chętniej i częściej od tych, które zawierać mogą dezinformujące, bezużyteczne, a często szkodliwe i niebezpieczne. Wyróżnienie w konkursie ma być  dla czytelników wskaźnikiem wiarygodności i pozytywnie wpływać na ich decyzje o lekturze tych właśnie książek.

Głos w konkursie można oddać poprzez stronę internetową: 

http://trenerzy.org.pl/ksiazka-dla-trenera/edycja-2014-glosowanie