Realizatorem programu transplantacyjnego zostało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
Kwoty dofinansowania wynoszą w roku 2013 – 2 285 350 zł, a w roku 2014 - 2 501 000 zł.

Źródło: www.mz.gov.pl