Starzejące się społeczeństwo, przenoszenie chorób, wzrastająca odporność wirusów i bakterii na istniejące leki to niektóre obszary, w których konieczne jest innowacyjne podejście. Bezpośrednimi beneficjentami innowacji w sektorze medycznym są pacjenci, ale w długiej perspektywie korzyści odnosi również państwo, bo zdolne do pracy i długo żyjące społeczeństwo przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności gospodarki. Dlatego poprawa innowacyjności służby zdrowia leży w społecznym interesie, a wydatki w tym obszarze powinny być traktowane jako inwestycja.

Autorzy raportu wskazują, że w Sumarycznym Indeksie Innowacyjności, który obejmuje 27 wskaźników (między innymi takich jak działalność przedsiębiorstw, motory innowacji i efekty działalności innowacyjnej), Polska uzyskała w ubiegłym roku wynik 0,313, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej przekroczyła 0,55. 

Polski sektor medyczny ma ogromny potencjał innowacyjności, ale jest on w dużej mierze niewykorzystany. Polska ma większą szansę na innowacyjność w wyrobach medycznych, ponieważ wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami niż innowacje w produktach leczniczych.

Duże nadzieje z tym segmentem sektora medycznego wiąże Genway, jeden z krajowych graczy w dystrybucji systemów zabezpieczeń. Na Międzynarodowych Targach Medycznych WIHE 2016, poświęconych nowym technologiom w zakresie telemedycyny i teleopieki, firma zaprezentowała bezprzewodowy system przywoławczy, który może znaleźć zastosowanie między innymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych.

– System montujemy wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zdalnego przywołania pomocy. Na przykład pacjent może przywołać pielęgniarkę lub pielęgniarka, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może zdalnie przywołać lekarza. System działa bezprzewodowo, mamy nadajnik i odbiornik, które trzeba zamontować. Nadajniki są wodoodporne, mogą więc być montowane na basenach, w saunach, łaźniach parowych. Istnieje również możliwość, aby sygnał alarmowy odebrać na mobilnym zegarku – wyjaśnia Janusz Politowski, product manager Genway w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes.

Firma prowadzi obecnie konsultacje z przedstawicielami branży medycznej, starając się zdefiniować zapotrzebowanie rynku. W segmencie medycznym widzi szanse rozwoju zarówno sprzedażowego, jak i naukowo-badawczego.

 [-OFERTA_HTML-]– Rynek rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza jeśli chodzi o domy pomocy i pogodnej starości. Ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, powstaje coraz więcej tego typu ośrodków. W każdym z nich musi się znaleźć system przywoławczy, zarówno przez wzgląd na wymagania ustawowe, jak i bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Politowski.

Firma stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie sektora medycznego, rozwijając nowe funkcjonalności. Obecnie pracuje nad innowacyjną aplikacją na smartfony zintegrowaną z systemem przywołującym. Znajdzie ona zastosowanie nie tylko w placówkach służby zdrowia, lecz także  wśród opiekunów osób niepełnosprawnych. Genway zamierza również wypracować rozwiązanie umożliwiające integrację wielu różnych systemów, co znacznie uprości zarządzanie nimi w placówkach medycznych.

Newseria