Jak podsumowałaby pani profesor swoją kadencję w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym? Jakie działania były podejmowane w tym czasie?

Wolałabym, żeby tę kadencję ocenili inni, ale ponieważ minęła ona pod znakiem pracy zespołowej, łączenia środowiska, dlatego pozwolę sobie na pewne komplementy pod jej adresem. To była ogromna praca członków zarządu, komisji, asocjacji, sekcji PTK, praca w oddziałach, ale również wspaniała współpraca z konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorzem Opolskim. Zgodnie z hasłem Heart Team, podejmowaliśmy wiele wspólnych działań z konsultantem krajowym w dziedzinie kardiochirurgii prof. Marianem Zembalą.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl