Na ten cel przeznaczono 150 tys. zł. Otrzyma je dwanaście podlaskich organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania związane z profilaktyką, edukacją zdrowotną, będą także organizowały szkolenia, warsztaty i programy promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki otrzymało 15 600 zł – na program „W dobrą stronę”, obejmujący działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom i rodzinom. Pomoc ta będzie polegała na dyżurach specjalistów oraz na uruchomieniu grupy socjoterapeutycznej.

Stowarzyszenie Szukamy Polski otrzyma środki na kontynuację cyklu Podlaskie Zdrowie od Stóp do Głów 2017. Na ten cel przeznaczono 10 000 zł, które zostaną przeznaczone na realizację pięciu filmów z dziedziny profilaktyki i poradnictwa.

Dla „Fundacji Pomóż im” przeznaczono 12 800 zł na program ”Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja onkologiczna dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”.

Hospicjum przeprowadzi kilkaset godzin zajęć edukacyjnych w przedszkolach całego województwa, podczas których będzie promować zdrowy tryb życia. Planuje też uruchomienie pierwszej w Polsce platformy internetowej dla tzw. ozdrowieńców, gdzie będą mogli wymieniać się doświadczeniami.

Natomiast Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku otrzyma 9 900 zł na organizację cyklu warsztatów pod nazwą "Wiem - Rozumiem - Umiem". Warsztaty  będą dotyczyły edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych, integracji sensorycznej oraz farmakologii w przypadkach zaburzeń psychicznych.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl