W tym przypadku wnioski złożyło 19 szpitali, wszystkie pozytywnie już przeszły ocenę formalną i są w trakcie oceny merytorycznej. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na wrzesień 2017 roku.

Prawie 206 mln zł trafi do szpitalu wojewódzkich na Podkarpaciu, w tym między innymi ponad 36 mln zł - do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, gdzie zostanie rozbudowana Klinika Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ.

Natomiast do szpitala w Tarnobrzegu trafi prawie 30 mln zł. Placówka ta została wpisana w mapy potrzeb zdrowotnych, jako ośrodek wspierający istniejący już potencjał onkologiczny zarówno w województwie podkarpackim jak i w województwach ościennych. Szpital leży bowiem na styku trzech województw, najbliższy ośrodek onkologiczny z radioterapią w województwie podkarpackim znajduje się w Rzeszowie, w sąsiednich województwach są to placówki w Kielcach, Lublinie i Zamościu. Dzięki rozwojowi ośrodka w Tarnobrzegu poprawi się zdecydowanie dostępność do leczenia onkologicznego.

 [-OFERTA_HTML-]

Całkowita wartość inwestycji w tym szpitalu wyniesie 43 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WP - 29,5 mln zł i dotacja z budżetu państwa – 5 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie wybudowany ośrodek radioterapii, zakupione zostaną dwa akceleratory do radioterapii, nastąpi adaptacja szpitalnych pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych, zakupiony zostanie także aparat typu telekomando i wymieniony tomograf komputerowy.

Problemem szpitali podkarpackich jest zadłużenie.

- Realizujemy duży projekt związany ze skonsolidowanymi programami naprawczymi, których celem ma być restrukturyzacja zadłużenia podkarpackich szpitali. Liczymy na to, że na przełomie roku szpitale będą miały już uporządkowaną sytuację z zadłużeniem. Ponadto podejmujemy decyzje zmierzające do uporządkowania systemu w ochronie zdrowia na Podkarpaciu. Już nastąpiło połączenie trzech placówek szpitalnych w Przemyślu, których skutek będzie bardzo pozytywny, bo połączone placówki będą miały wystarczający budżet do tego, żeby prawidłowo funkcjonować i myśleć pozytywnie o przyszłości. Również na terenie Rzeszowa nastąpiło połączenie dwóch szpitali, przygotowujemy się w tej chwili do przekazania jednego z nich Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, w ten sposób zostałby utworzony szpital uniwersytecki, który zyskałby rangę ogólnopolską – wyjaśniał członek zarządu województwa podkarpackiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia, Stanisław Kruczek.

Źródło: www.podkarpackie.pl