Oba urządzenia uzyskały rejestrację CE i są już dopuszczone do obrotu na rynku UE.  Zabieg odbył się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych i PAKS w Ustroniu.  Przeprowadził go zespół specjalistów z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca pod kierownictwem prof. Pawła Buszmana.

Pacjentem, u którego dokonano oficjalnego wszczepienia pierwszego polskiego stentu szyjnego, jest 67-letni mężczyzna z obustronnym zwężeniem tętnic szyjnych, obciążony współistniejącymi schorzeniami sercowymi, zakwalifikowany do leczenia kardiochirurgicznego w postaci wymiany zastawki aortalnej i bypassow wieńcowych. Próba złożonego leczenia kardiochirurgicznego u takiego chorego, bez wcześniejszego poszerzenia tętnicy szyjnej wiązałaby się z bardzo wysokim ryzykiem śródoperacyjnego udaru mózgu. Tymczasem zabieg stentowania tętnicy szyjnej pozwoli w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie w perspektywie około 6 tygodni bezpieczniej przeprowadzić leczenie kardiochirurgiczne u tego chorego.

Hybrydowy stent szyjny jest rozwiązaniem w wielu wypadkach lepszym od innych stentów, ponieważ lepiej układa się w naczyniu i jednocześnie pełniej i bezpiecznie pokrywa miękkie blaszki miażdżycowe.

Pierwsze polskie stenty szyjne „MER” wykonane zostały ze specjalnego materiału, który ma właściwości „zapamiętujące” swój pierwotny kształt. Ich implantacji dokonano w technologii hybrydowej, czyli zamknięto- i otwartokomórkowej, co powoduje, że stent skuteczniej stabilizuje blaszkę miażdżycową w miejscu wszczepienia – tłumaczy prof. Paweł Buszman, współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Hybrydowe stenty szyjne wcześniej przeszły fazę badań przedklinicznych pod kierownictwem doc. Krzysztofa Milewskiego i dr. Piotra Buszmana w Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kostkowicach oraz fazę badań klinicznych pod kierownictwem dr. Przemysława Nowakowskiego w Małopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym PAKS w Chrzanowie. Zabiegi na każdym etapie wykazały dobrą skuteczność terapeutyczną u wszystkich chorych.

Stent „MER” uzyskał już europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek jego cena będzie konkurencyjna w porównaniu do ceny stentów zagranicznych, dzięki czemu możliwe będzie ich szersze zastosowanie u polskich pacjentów.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od wielu lat zajmują się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Projekty realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym PAKS umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej między innymi pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus.

Tylko w roku 2013 w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy z zawałem serca. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w Bielsku-Białej oraz pracownia doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Oprac. Magdalena Okoniewska