Według prezes Izby Zofii Małas sytuacje takie nie są jedynie incydentalne, a stosowany proces legislacyjny jest daleki od obowiązujących standardów.

Prezes Izby zwraca uwagę na zbyt krótkie terminy konsultacji społecznych lub przesyłanie projektów po terminie, co uniemożliwia zaopiniowanie danego aktu prawnego i przekazanie uwag do niego.

„Jako pełnoprawny uczestnik procesu legislacyjnego mamy prawo oczekiwać poważnego traktowania zgodnie z ustawowym zadaniem wypowiadania się w sprawach szeroko pojętej ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz prawo do zajmowania stanowisk w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia” – czytamy w stanowisku Izby.

Zofia Małas przypomina także, że minister Konstanty Radziwiłł w licznych wystąpieniach podkreślał wagę konsultacji społecznych, co nie znajduje odzwierciedlenia w praktykach stosowanych przez kierowany przez ministra urząd.

W związku z tym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prosi ministra zdrowia o zwrócenie uwagi na problem z przebieganiem procesu legislacyjnego, w tym konsultacji społecznych, i podjęcie odpowiednich działań.


 [-DOKUMENT_HTML-]