Rozmowa odbędzie się w Centrum Dialogu Społecznego. Pielęgniarki liczą, że premier Szydło zablokuje plany ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który w uwagach do projektu nowelizacji prawa oświatowego wpisał potrzebę przywrócenia licealnej szkoły zawodowej. 

Według tych projektów trzyletnia szkoła dawałaby tytuł asystentki pielęgniarskiej. Naukę można by było kontynuować w szkole policealnej, która dałaby tytuł pielęgniarki dyplomowanej.

Pielęgniarki uważają, że te rozwiązania obniżą rangę ich zawodu.

Cały artykuł www.rp.pl