Zgodnie z projektem o IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Te wszystkie funkcjonalności mają być wprowadzone stopniowo.

Na początku pacjent ma mieć przede wszystkim dostęp do informacji o wystawionych i zrealizowanych receptach. Internetowe Konto Pacjenta jako pierwsi będą mogli założyć pacjenci ze Skierniewic i Siedlec, gdzie od 1 maja br. – w ramach pilotażu - mają być w wybranych aptekach i placówkach ochrony zdrowia realizowane recepty elektroniczne.

 - Zaczynamy od udostępnienia w IKE elektronicznych recept, później będą tam też podawane koszty świadczeń sfinansowanych ze środków publicznych, a następnie dodane zostaną kolejne usługi – mówi wiceminister Cieszyński.

 

W IKP będzie można złożyć także oświadczenia

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł także złożyć szereg oświadczeń np.: upoważnić inne osoby do dostępu do jego danych i uzyskania informacji o jego stanie zdrowia lub wyrazić zgodę na świadczenie zdrowotne.

Więcej na temat tego, jak ma wyglądać realizacja e-recept można przeczytać tutaj>>

IKP będzie połączone z Zintegrowanym Informatorem Pacjenta ZIP oferowanym już przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym jest założonych blisko 1,5 mln zł kont pacjentów.

W ustawie o IKE wprowadzono także mechanizm określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzających rejestry medyczne. Ma to na celu ujednolicenie systemów lokalnych pod względem przyjętych w nich rozwiązań technicznych.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o IKP odbędą się m.in. 23 marca o godz. 13 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.