Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wydał oświadczenie w związku z wystawianiem przez lekarzy recept bez odnoszenia się do refundacji.
Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko opiniom wyrażanym przez niektórych przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, że wypisanie przez lekarza recepty bez odnoszenia się przez niego do kwestii refundacji skazuje pacjenta na odpłatne leki.
Prawo pacjenta do refundacji może zweryfikować aptekarz na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia MZ w sprawie recept. Także aptekarz ostatecznie ustala stopień refundacji za dany lek i adnotacje lekarza nie są mu potrzebne. Na końcu zaś Narodowy Fundusz Zdrowia wszystkie te wcześniejsze ustalenia i tak może podważyć, podkreślając tym samym, że – tak naprawdę – tylko do niego należy decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu refundacji leków.
Zatem przybicie na recepcie pieczątki o treści: „Refundacja leku do decyzji NFZ", nic w tym względzie nie zmienia (zabronione jest umieszczanie na recepcie „informacji niezwiązanych z jej przeznaczeniem", ale „pieczątka o powyższej treści jest jak najbardziej związana z przeznaczeniem recepty").
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 6 grudnia 2011 r.
 
Data publikacji: 7 grudnia 2011 r.