Śląski Szpital Reumatologiczno- Rehabilitacyjny jest największym w Polsce Szpitalem o profilu reumatologicznym obejmującym opieką około 12% populacji. Obecnie leczonych jest 5,5 tysiąca pacjentów rocznie w czterech oddziałach reumatologicznych, dwóch rehabilitacyjnych i jednym chirurgii urazowo-ortopedycznej.

W Naszym Szpitalu stale przeprowadzana jest modernizacja, wymieniany i uzupełniany jest sprzęt diagnostyczny, terapeutyczny i rehabilitacyjny co pozwala nam iść w stronę nowoczesności, nadążać za wyzwaniami czasów, lepiej zaspokoić potrzeby chorych, podnosić jakość usług, organizacji, zarządzania oraz wyglądu otoczenia. Sposób zarządzania Śląskim Szpitalem Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Ustroniu gwarantuje wysoką jakość usług medycznych, dobre dla pacjenta warunki leczenia oraz możliwość rozwijania nowych skutecznych metod walki z chorobami i dolegliwościami, dotykającymi każdego z nas.

Głównym zadaniem Szpitala jest leczenie dolegliwości poprzez bezpośrednią interwencję medyczną, staramy się jednak poza zapewnieniem pacjentom leczenia na wysokim poziomie, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu zabiegać o jak najlepsze samopoczucie każdej osoby leczonej w Naszym Szpitalu. To indywidualne podejście spotyka się z uznaniem i wyraźnym zadowoleniem i jest ono możliwe dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze, którą stanowią ludzie zamiłowani, odpowiedzialni, z dużym doświadczeniem w niesieniu pomocy chorym reumatycznym, przygotowani do samodzielnej pracy.

Źródło: www.reumatologiczny.pl