Z ustawy wynika, że centrum urazowe dla dzieci to „wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego dziecięcego, spełniającą wymagania określone w ustawie”.

Centra takie muszą posiadać odpowiednią kadrę medyczną i wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Musza zapewnić działanie pracowni endoskopowej diagnostycznej i zabiegowej czynnej przez całą dobę. Centrum musi też mieć zapewniony dostęp do całodobowego wykonywania badań diagnostycznych.

Świadczeń w takiej jednostce będzie udzielać zespół lekarzy posiadających tytuł specjalisty, zwany „zespołem urazowym dziecięcym”. W jego skład będą wchodzić specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej, chirurdzy, ortopedzi i anestezjolodzy, w razie potrzeby także inni specjaliści.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dopiero od stycznia 2021 roku wejdzie w życie przepis zakładający, iż centrum urazowe musi dysponować lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Do 23 listopada 2015 trwają natomiast konsultacje dotyczące projektu zarządzenia ministra zdrowia, które określa szczegółowo wymagania organizacyjne centrów urazowych dla dzieci.

Czytaj: Resort zdrowia przygotował wymagania wobec centrów urazowych dla dzieci>>>