Opublikowane 25 listopada 2015 roku rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”(Dz. U. poz. 1950), wprowadza możliwości wysłania pocztą odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją w przypadku, gdy po dwukrotnym wysłaniu zaproszenia zasłużony dawca przeszczepu nie przyjedzie na uroczyste wręczenie.

Drugim rozwiązaniem wprowadzonym przez rozporządzenie jest możliwość osobistego odebrania odznaki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dowolnym terminie po dniu oficjalnej uroczystości. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bowiem, iż wielokrotnie zdarza się, że zasłużeni dawcy przeszczepu (bądź osoby upoważnione przez nich) mieszkający w całej Polsce przyjeżdżają do Warszawy w innym celu i chcieliby odebrać przy okazji odznakę.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2015 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł